Proseminář filosofie je určen studentům kombinovaného bakalářského studia. Kurz si klade za cíl na příkladech několika základních textů západní filosofické tradice uvést do problematiky filosofického tázání a představit filosofii nikoli jako systém nauk, nýbrž jako nikdy nekončící pohyb myšlení. V kurzu bude kladen důraz na osvojení si nezbytných dovedností při práci s filosofickými texty.