Uvedení do teologie Karla Bartha na základě Gollwitzerova výboru z jeho Církevní dogmatiky a dalších textů