Kurz je určen studentům prvního ročníku kombinovaného studia evangelické teologie. Cílem kurzu je uvést do studia filosofie a na vybraných textech ukázat způsob práce s filosofickými texty. Kurz je zakončen kolokviem, při němž student v rozhovoru prokáže schopnost shrnout interpretovat vybraný text.