Kurs uvádí do základní prakticko-teologické encyklopedie pomocí četby a interpretace vybraných textů.