Exegeze vybraných oddílů knihy Exodus. Úvod do diskuse o postavení knihy v rámci Pentateuchu. Dílna vykladačského umění: podoby, struktura a dějiny textu, Text, jeho význam v židosvké a křesťanské tradici -- a dnes.