Kurz má za cíl rozvíjet porozumění čtenému textu a dále s ním pracovat; pro jednotlivé lekce jsou připravovány vždy tři druhy textů: odborný z literatury k pastorační a sociální práci, text aktuální (např. z webových stánek organizace, instituce či periodika) a text biblický.