Jednotlivé konsultace budou věnovány vyýkladům a diskusím o literatuře, kterou si účastníci sami nastudují. Vybrané texty reprezentují filosofii 20. století, vlastně její fenomenologický a částečně analytický proud. Nejsou nijak rozsáhlé, ale někdy mohou být - zvláště pro nezkušeného čtenáře - náročné na pochopení a domyšlení problémů v celé jejich šíři. Konsultace budou věnovány právě těmto "těžkostem" a měly by účastníkům především ušetřit čas, který by jinak museli věnovat četbě sekundární, často rozsáhlé a obtížně dostupné literatury.