Přednáška uvádí do novějšího českého myšlení a tím zároveň do otázky národa jako principu utváření identity. Východiskem a pojítkem je teze, že Česši jako jeden z mála východevropských národů zcela naplnili svůj nacionální emancipační program 19. století. Tím se právě moderní "češství" stává výstrahou všem soudobým nacionalismům, jak málo málo se takový úspěch promítá do skutečné emancipace národa.