Nejdůležitější zastávky v dějinách teologie (Bible, Augustin, středověk, reformace a Trident, osvícenství, Kierkegaard, Tillich a další) s pokusem o současné uchopení problému hříchu.