Homiletický seminář je příležitostí, kdy student za komplexní pomoci všech teologických disciplín zpracovává biblický text se zaměřením k jeho zvěstování v pluralitní situaci dneška. Výsledkem je zpravidla kázání, které je v rámci semináře podrobeno společné analýze. (K osvojení liturgických kompetencí slouží samostatný "Liturgický seminář".)