Tento kurs má jako cíl představovat obor misiologie. Etymologický misiologie je řeč o misii, tak začínáme diskusi o pluralitě misie. Pak je krátký pohled historie obora. Jako součást teologie misiologie má především biblické koření, a uvidíme, jak bible je misionářská kniha / misionářské knihy. Důležité je dějiny křesťanské misie, tak positivní jak negativní, a budeme věnovat čas na vývoje misionářské činnosti. Následuje přehled klíčové otázky ve současném misiologii, jako jsou otázky o jiných náboženstvích, pojem missio Dei, role církve, christologické prvky misie, post-moderní misie. Končíme s kontextualizaci a inkulturaci.