Homiletický seminář je příležitostí, kdy student za komplexní pomoci všech teologických disciplín zpracovává biblický text se zaměřením k jeho zvěstování v pluralitní situaci dneška. Hlavním výstupem je zpravidla kázání a jeho analýza ve skupině.