Myšlení Aurelia Augustina

Lenka Karfíková

ZS 2017/18, úterý 15,50-17,20

FF UK, Nám. J. Palacha

2. patro, místnost 225

 

 

Kurs uvádí do hlavních témat Augustinova myšlení: pojetí filosofie, vztah duše a těla, vnímání, fantazie, paměť, čas, svoboda, filosofie dějin, řeč, etika, lidská mysl jako model Trojice, ideje věcí v Bohu. 

 

Atest:

Studenti FF si kurs mohou zapsat jako součást bakalářského kursu ze středověké filosofie nebo jako výběrový kurs; studenti ETF si kurs mohou zapsat jako proseminář z filosofie nebo jako výběrový kurs. Zápočet lze ve všech případech získat na základě prezentace jednoho tématu v semináři, odevzdané také písemně (cca 10 stran).