Cílem kurzu je získat základní kompetence pro spolupráci v oblasti krizí a neštěstí. Absolvent kurzu si osvojí postoje a zásady meziooborového přístupu zaměřeného na podporu lidí a společenství při zvládání neštěstí a při přípravě
na ně.