Jednosemestrový kurz pro studenty kombinovaného studia. Vstupním předpokladem je zkouška z novozákonní řečtiny. Kurz je uzavřen zápočtem.
V kurzu se budeme věnovat třinácti podobenstvím z Lukášova evangelia. Na překlad a klasický komentář po verších (včetně řeckého textu) navazuje výklad o kontextu, ve kterém podobenství čteme, ať již v samotném evangeliu nebo vedle synoptických verzí. Zvláštní pozornost náleží "rolím", které se v podobenství vyskytují, a jejich vzájemným vnitřním vztahům.