Jednosemestrová přednáška věnovaná zhruba tisíciletému období od vlády Alexandra Velikého až po arabskou nadvládu. Souvislý výklad politických i kulturních dějin Židů v tomto období plném zvratů a významných událostí umožňuje lépe pochopit nejen dějiny židovského národa, ale i předpoklady a kontext vzniku křesťanství a jeho prvních staletí. Východiskem kursu je monografie P. Schäfera "Dějiny Židů v antice" (česky Praha, Vyšehrad 2003), pro účely přednášky rozdělená do 12 oddílů (A-L).