Jednosemestrová přednáška o vývoji české reformační církve. Soustředí se v deseti kapitolách na léta 1415-1620 a události po upálení M. Jana Husa. Vedle politických dějin popisuje i duchovní vývoj jednotlivých skupin i postav (zejména táborského hnutí a dalších husitských proudů, novo- a staroutrakvistů, Jednoty bratrské). V posledních dvou kapitolách navazuje stručnější výhled přes pobělohorskou a toleranční dobu až do roku 1915. Základem kursu je útlá monografie "Česká reformace" z pera známého českého historika Ferdinanda Hrejsy (nezaměnit se šestidílným rozsáhlým korpusem "Dějiny křesťanství v Československu" téhož autora!). Text je rozdělen do 14 lekcí, k nimž jsou připojeny testovací otázky.