Exegetická přednáška nabízí výklad celé První epištoly Petrovy.