Exegeze Matoušova evangelia je rozvržena do pěti semestrů po 12 lekcích (kap. 1-6, 7-11, 12-16, 17-23, 24-28). Každá lekce
obsahuje přednášku (pdf) a úkol (doc). Přednáška obsahuje řecký text (bwgrkl),
pracovní překlad a výklad, strukturovaný podle jednotlivých veršů. Úkol je
určen ke stažení a doplnění, jedná se o několik otázek vycházejících z
příslušné přednášky.