Seminární kurz zaměřený na teoretické i praktické zvládnutí exegetických dovedností.