Výukový portál ETF UK: Log in

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Přihlašování se děje pomocí stejných údajů (login/jméno – heslo) jako do
Studijního informačního systému (SIS) a dalších agend UK. Pokud Vám Moodle
odmítá přihlášení, zkontrolujte své údaje v Centrální
autentizační službě
. Ignorujte volbu "Zapomněli jste heslo?" v přihlašovacím
rámečku – Moodle sám jména a hesla uživatelů nespravuje.

Pokud po vás Moodle po přihlášení vyžaduje vyplnit e-mailovou adresu,
nevyplňujte ji zde, nýbrž ve výše odkazované Centrální autentizační službě (po
přihlášení zvolte "Změnit kontaktní informace"). Pak se znovu
přihlašte do Moodle.

Pro studenty: zapisujte se do kursů podle instrukcí od učitelů. Většina
kursů vyžaduje k zápisu klíč.