Kurz je zaměřen na etické problémy spojené s moderními medicínskými technologiemi a jejich působením na lidský život (s malým přesahem do bioetiky v širším slova smyslu). Tématicky jde o průřez vyhrocenými životními situacemi od početí po smrt, na nichž se účastníci kurzu učí rozumět různým etickým přístupům, odhalovat základní etické otázky a dilemata a na základě předkládaných informací a argumentů si vytvářet vlastní postoje k těmto problémům.