Talmud, midraš, Mišna, halacha, agada a mnoho dalších pojmů vymezuje
svět rabínské literatury. Srovnatelná s patristickou literaturou,
představuje rabínká literatura tradici židovského výkladu Hebrejské
bible. Kurs obsahuje dějinný úvod, přehled základních rabínských
koncepcí i základy rabínské argumentace. Součástí je také četba
vybraných pasáží z Mišny, Tosefty, midrašů a talmudů.

Kód ke vstupu na tyto stránky je RET1016.