Dvousemestrální kurz biblické hebrejštiny. Navazuje na čtyřtýdenní kurz tohoto jazyka Hebrejské bible v září.