Předmět  Sociologické praktikum je  zařazen jako povinný pro 2. ročník v nově akreditovaném studijním programu sociální práce, realizovaném od r. 2017 na ETF.  Idea kurzu počítá s přímým zapojením studentů do jeho přípravy a realizace, tak aby reagoval na jejich studijní a profesní potřeby a pomohl jim nahlédnout problémy společnosti a sociální práce s aktivním využitím sociologických znalostí, zdrojů a sociologické imaginace. Důležitým cílem předmětu je rovněž  rozvinutí schopnosti  odborného ústního i písemného projevu, který aplikuje sociologické pohledy, pojmy a přístupy na vnímání aktuálních společenských jevů. Formy výuky budou zahrnovat účast na veřejných přednáškách, besedách,  uměleckých představeních, promítání dokumentárních pořadů i hraných filmů se sociální tematikou. Zamýšleným výsledkem absolvování kurzu je prohloubená schopnost studenta vnímat sociální jevy komplexně,  příprava na mezioborové vnímání jevů sociální práce, zdokonalená schopnost analýzy vybraných témat a argumentace v ústním i písemném projevu. 

V spučasné době je teprve budován sylabus předmětu a  opora ve výukovém portálu ETF.

Pro rok  2017 byla vybrána témata „Migrace“ a „Česká společnost“.