V předmětu Úvod do křesťanské teologie budou studenti uvedeni do základů teologického myšlení. Cílem předmětu je zprostředkovat porozumění teologii jako svébytnému oboru, který se zabývá biblickým poselstvím o víře předávaným v křesťanském společenství ve světle situace lidí v dnešním světě. Předmět těží z životní a profesní zkušenosti studentů, a zároveň chce tuto zkušenost prostřednictvím teologické reflexe ovlivnit.

Uvádění do teologie bude strukturováno do více cest, které odpovídají praxi křesťanské víry, a studenti s nimi mohou mít vlastní zkušenost. Těmi cestami k teologii – a jejími projevy - budou např. bible, církevní dějiny a ekumenismus, liturgie a křesťanské umění, symboly a vírou inspirovaná sociální praxe.