Cílem kurzu je získat znalosti o vybraných metodách a technikách sociální práce se specifickými skupinami klientů, dovednosti porozumět potřebám, které vyplývají z náročných životních situací klientů, orientovat se v síti sociálních služeb a zvolit adekvátní způsoby řešení.