Co je bohoslužba? Jak má vypadat, aby byla blízká životu a současně věrná biblickému svědectví? Přednáška uvádí do teologie bohoslužby, problematiky kritérií liturgického projevu, dějinného vývoje a současné podoby křesťanské bohoslužby v ekumenickém kontextu. Cílem je poskytnout studentům základní poznatky a hermeneutické nástroje k porozumění a kritické reflexi liturgických projevů, což je nezbytný přepoklad pro vlastní liturgickou tvorbu v různých podmínkách a tradicích.